Sukcesja

Plan sukcesji dla rodziny i firmy

Przemiany gospodarcze w Polsce, zaistniałe na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, umożliwiły budowanie przez rodzimych przedsiębiorców znacznych majątków. Korzystają oni z tej możliwości skwapliwie, doskonale odnajdując się w kapitalistycznej rzeczywistości i pokonując z wielką cierpliwością meandry zbiurokratyzowanych ścieżek urzędowych. Koncentrując się na trudnej sztuce prowadzenia własnej firmy, zapominają niestety o rzeczy oczywistej i wyjątkowo ważnej, a jednak najczęściej pomijanej w procesie planowania: człowiek nie jest nieśmiertelny!

 

Każdy z nas codziennie planuje życie osobiste i majątkowe swoje i osób najbliższych, w perspektywie zarówno krótko jak i długoterminowej. Dzięki planom opartym na wnikliwej analizie, które weryfikujemy wraz ze zmieniającymi się okolicznościami, jesteśmy w stanie efektywnie wykorzystywać zasoby przez nas posiadane, a co za tym idzie osiągnąć sukces finansowy i spokój, związany z poczuciem bezpieczeństwa i brakiem możliwości zaskoczenia nieoczekiwanymi zdarzeniami. Planując nasze życie zapominamy, że dla naszych najbliższych i współpracowników równie ważne jest to, co stanie się po jego zakończeniu.

 

Plan sukcesji jest mechanizmem, dzięki któremu zapewnione zostanie płynne i zgodne z wolą osób zainteresowanych przejście majątku między pokoleniami. Sporządzając go warto pamiętać, jak wielu kwestii on dotyczy i jak ważne jest, aby wszystkie te kwestie uregulować. Dzięki niemu będziemy w stanie z czystym sumieniem stwierdzić, że zadbaliśmy o spokój naszych najbliższych i współpracowników oraz w pełni odpowiedzialnie i świadomie zaplanowaliśmy co się stanie z rzeczami dla nas najważniejszymi, kiedy nas samych już zabraknie.

Jakie zagrożenia powstają podczas procesu dziedziczenia? 

Śmierć osoby najbliższej to według naukowców wydarzenie mogące spowodować największą w życiu traumę. Skoncentrowanie się na przeżywaniu w odpowiedni sposób żałoby może zostać dodatkowo zakłócone, poprzez zaistnienie konsekwencji prawnych i finansowych, związanych z procesem dziedziczenia. Zarówno dziedziczenie ustawowe, jak i testamentowe, może doprowadzić do licznych zagrożeń, takich jak chociażby:

 

Konsekwencji wymienionych zagrożeń możemy szukać na wielu płaszczyznach. Z pewnością warto w tym miejscu wspomnieć o takich, jak:

 

Wszystko to sprawia, że nie tylko sytuacja finansowa, ale i byt spółki staje pod znakiem zapytania. Ze względu na przedłużające się procedury, spółka zostaje postawiona przed widmem utraty płynności finansowej oraz wejściem w spiralę zadłużenia, co może prowadzić do rozpoczęcia postępowania likwidacyjnego, czy nawet upadłościowego. W ten sposób dzieło Państwa życia, którego stworzenie i prowadzenie wymagało licznych poświęceń i lat ciężkiej pracy, zamiast być dla Państwa najbliższych źródłem utrzymania, staje się ciężarem, którego likwidacja jest jedyną możliwą drogą postępowania.

Co może Państwu zaoferować nasza Kancelaria? Dlaczego my?

Aby przeciwdziałać możliwości zaistnienia wyjątkowo czarnego, aczkolwiek realnego scenariusza związanego ze śmiercią jednego ze wspólników spółki, nasza Kancelaria jest w stanie doradzić Państwu co i za pomocą jakich instrumentów zrobić, aby proces dziedziczenia po wspólniku przebiegł jak najbardziej po Państwa myśli. Zaproponujemy konkretne rozwiązania dla konkretnych problemów, które istnieją w Państwa konkretnej sytuacji.

Dlaczego to nasza oferta będzie dla Państwa najbardziej odpowiednia? Rynek doradztwa finansowego zdążył się na przestrzeni ostatnich lat w znacznym stopniu rozwinąć i wiele podmiotów oferuje na tym polu swoje usługi. Warto jednakże zwrócić uwagę na to, że zdecydowana większość doradców koncentruje się wyłącznie na kwestiach finansowych swoich klientów. Nic w tym dziwnego, system prawa jest bowiem wyjątkowo skomplikowany i interpretacja niektórych jego zagadnień może stanowić problem także dla prawników, a co dopiero dla osób z prawem na co dzień niezwiązanych. Skoro jednak problemy prawne otaczają nas z każdej strony, a w wypadku śmierci i konieczności przeprowadzenia postępowania spadkowego wyjątkowo się kumulują, niezbędne jest w procesie planowania sukcesji wziąć je również- jeżeli nie przede wszystkim- pod uwagę.

Kancelaria Ekspert Odszkodowania jest na rynku doradztwa prawno-finansowego podmiotem unikatowym. Korzysta bowiem z bogatego zasobu wiedzy prawników dla niej pracującej, a także współpracuje ze specjalistami z dziedziny ekonomii, rachunkowości i finansów. Dlatego też plan sukcesji przez nas sporządzony nie będzie zawierał luk, które mogą być niebezpieczne dla pewności procesu sukcesji i spowodować dziedziczenie niezgodne z wolą spadkodawcy. Będzie on uwzględniał kompleksowo wszystkie możliwe aspekty zaistniałe w związku ze śmiercią, poczynając od kwestii finansowych i podatkowych, kończąc na opiece nad małoletnimi dziećmi. Dla nas każda z tych kwestii jest równie ważna!

Etapy sporządzania planu sukcesji:

  1. Niezbędne do sporządzenia poprawnego i w pełni efektywnego planu sukcesji jest dokładne zapoznanie się z sytuacją potencjalnych spadkodawców, zarówno rodzinną, jak i majątkową.
  2. Kolejnym krokiem jest wnikliwa analiza prawna i finansowa przeprowadzone przez ekspertów z dziedziny prawa i finasów, która pozwoli zidentyfikować zagrożenia i możliwość ich zniwelowania w danym konkretnym przypadku.
  3. Na podstawie analiz eksperci przygotowują kilka alternatywnych scenariuszy, zawierających plan niezbędnych do powzięcia kroków oraz ich skutki w przypadku zaistnienia sytuacji dziedziczenia, wraz z konkretną symulacją oraz wskazaniem najkorzystniejszej propozycji.
  4. W tym momencie to od Państwa woli zależy decyzja, czy i jaki scenariusz ma zostać wprowadzony w życie. Naszym zadaniem jest przedstawienie Państwu w najszerszym i najdokładniejszym stopniu skutków wszystkich scenariuszy postępowania spadkowego. Ostateczna decyzja o podjętych środkach należy jednak wyłącznie do Państwa. Chcemy być jak najlepszymi doradcami, nie rościmy sobie jednak praw do podejmowania decyzji, od których zależy przyszłość Państwa i Państwa rodzin!
  5. Ostatnim etapem planowania sukcesji, jest wprowadzenie w życie scenariusza przez Państwa wybranego. Będzie to proces równie skomplikowany, związany ze sporządzaniem testamentów, a także dokonaniem niezbędnych formalności u notariusza, w urzędach i rejestrach.Dzisiaj plan sukcesji może się wydawać rzeczą zbędną. Życzymy Państwu, aby był niepotrzebny jeszcze przez długie lata. Warto jednak podjąć pewne decyzje już teraz, zanim stanie się to nie tylko niezbędne, ale i niemożliwe…

Zostałeś poszkodowany ?
Zgłoś się do nas !
Formularz zgłoszenia szkody

 

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

* :
* :
:
* :
Potwierdzenie* :
Weryfikacja *: